Bugun...


Levent Yılmazcan/Mali Müşavir


Facebookta Paylaş

DERNEK KURMA ESASLARI
Tarih: 27-01-2020 14:56:00 Güncelleme: 27-01-2020 14:56:00


Değerli Okurlarım,

 

Aslında bu ayki yazım 2020 Ocak ayı ile birlikte ticari yaşamımıza iyiden iyiye giren E-Dönüşüm üzerine olacaktı, Fakat benim için çok değerli bir dostumun ricası üzerine Dernekler üzerine yazımı kaleme aldım. Umarım faydalı olur.

 

Dernek aslında toplumda birleştirici, Belli bir amaca ulaştırmak için çok faydalı sivil toplum örgütleridir, Kendi yaşamımda da birçok dermek de hem profesyonel görev almakta hem de gönüllü esaslı hizmet vermekteyim,

 

Bir dernek kurmak istediğinizde ne yapmanız gerektiği adım adım açıklamaya çalıştım, İlk olarak Dernek Tüzüğü ile yola çıkmanız gerekmekte, Tüzük derneğin en önemli konusudur,

 

Dernek Tüzüğü

 

Dernekler Mevzuatı gereğince derneğin tüzüğünde aşağıda gösterilen hususların belirtilmesi zorunludur:

 

Derneğin adı ve merkezi. (Derneğinizin adı, daha önce kurulmuş olan bir derneğin adından farklı olmak zorundadır.)

Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanı.

Derneğe üye olma ve üyelikten çıkmanın şart ve şekilleri.

Genel kurulun toplanma şekli ve zamanı.

Genel kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri.

Yönetim ve denetim kurullarının görev ve yetkileri, ne suretle seçileceği, asıl ve yedek üye sayısı.

Derneğin şubesinin bulunup bulunmayacağı, bulunacak ise şubelerin nasıl kurulacağı, görev ve yetkileri ile dernek genel kurulunda nasıl temsil edileceği.

Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarının belirlenme şekli.

Derneğin gelir kaynakları.

Derneğin iç denetim şekilleri.

Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği.

Derneğin feshi halinde mal varlığının tasfiye şekli.

Dernek geçici yönetim kurulu üyelerinin adı, soyadı, görev ünvanı.

Dernek tüzüğünde kanunen belirtilmesi zorunlu hususlar dışında, Kanuna aykırı olmamak kaydıyla tüzükte yer alması istenilen diğer hükümler eklenebilir.

  

Derneğin kuruluşundan sonra yapılması gereken işlemler

 

 

Defter tutulması

 

Defter tutma esasları
Dernekler işletme hesabı esasına göre defter tutarlar. Ancak, kamu yararına çalışma statüsü bulunan dernekler ile yıllık brüt gelirleri beş yüz bin TL’yi aşan dernekler takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutarlar.
Şubesi bulunan derneklerin bilânço esasına göre defter tutmaları halinde, birinci fıkrada belirtilen hadlere bakılmaksızın, bu derneklerin şubeleri de bilânço esasına göre defter tutarlar. Her halde dernekler ile şubelerinin aynı esasta defter tutmaları zorunludur.
İşletme hesabı esasına göre defter tutan dernekler, yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutabilirler.
Bilanço esasına geçen dernekler, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşerlerse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönebilirler.
Ticari işletmesi bulunan dernekler, ticari işletmeleri için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutarlar.


Dernekler tarafından tutulması zorunlu defterlerin temin edilerek kullanmaya başlanılmadan önce dernekler biriminden veya noterden onaylattırılmalıdır.


Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar.


Ancak, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve Envanter Defterlerinin tutulması isteğe bağlıdır. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 

1)Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.


2)Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.


3)Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.


4)Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.


5)İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.


6)Alındı Belgesi Kayıt Defteri Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
YAZARLAR
SON YORUMLANANLAR
FOTO GALERİ
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
VİDEO GALERİ
YUKARI